Supervisie

Afdrukken
PDF

De supervisies laten ons toe :

  • De noties die bestudeerd werden in de opleidingsmodules te integreren om zo de professionele praktijkervaring te optimaliseren.
  • Om de link te leggen tussen de praktijk en de theorie zowel op het relationeel aspect met de klant als op het fysisch aspect (training)
  • Zich te perfectioneren in de praktijkervaring als fysische begeleider op het niveau de zijn creativiteit en zijn precisie.
  • Om zich te bewijzen bij moeilijke situaties en zich zo te perfectioneren op interventie naar de klanten toe
  • Om aan te leren de praktijk te verwoorden, om goede contracten de onderhandelen met de klanten, om sterke en zwakke punten te identificeren, en om het vakgebied te verbreden met keuze aan werkopties.
  • Om aan te leren over de commerciële benadering van verkoop en management van de activiteiten voor succes op lange termijn.